Kancelaria BOK logo | Kancelaria Radców Prawnych Olga Kostecka i Bartosz Kostecki Olsztyn i Oleck

Kancelaria Radców Prawnych
Olga Kostecka Bartosz Kostecki

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH W OLSZTYNIE

Da mihi factum, dabo tibi ius

Podaj mi fakty, a ja dam ci prawo

Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz fundacji i stowarzyszeń.

Usługi świadczone są zarówno na podstawie zleceń jednorazowych, jak również umów o stałą współpracę.

Zapraszamy do naszej Kancelarii w Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 39 lok. 402A) lub oddziału Kancelarii w Olecku (ul. Zielona 37/1).

Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie

Czym się zajmujemy?

Zakres usług i kompetencje naszych radców prawnych obejmują między innymi reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, organami i instytucjami państwowymi oraz osobami trzecimi w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i administracyjnych.

Sporządzamy pisma procesowe, opinie prawne oraz udzielamy porad prawnych. Posiadamy również szerokie doświadczenie w prawie ubezpieczeniowym w zakresie dochodzenia różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych oraz w zakresie windykacji i dochodzenia należności. Poprzez współpracę z uznaną Kancelarią Adwokacką z Olsztyna, zapewniamy wsparcie przy prowadzeniu spraw karnych naszych Klientów.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie pełnomocnika jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju zleconej nam sprawy, przewidywanego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu oraz stopnia skomplikowania.

Nasze zasady

Nasze usługi świadczymy z zachowaniem najwyższej staranności, tajemnicy zawodowej oraz zasad etyki. Pracę zespołu Kancelarii cechuje indywidualne profesjonalne podejście do Klienta, pełne zaangażowanie oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zleceń.

Radca prawny

Olga Kostecka

Właściciel Kancelarii Radców Prawnych Olga Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, które ukończyła w 2012 roku. W tym samym roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Po ukończeniu aplikacji została wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Olsztynie pod numerem OL-1710.

Zanim rozpoczęła działalność w formie kancelarii radcy prawnego przez kilka lat współpracowała z największymi olsztyńskimi kancelariami radców prawnych, zdobywając doświadczenie, w szczególności w zakresie obsługi klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, administracji samorządowej, prowadzenia postępowań sądowych.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności w doradztwie oraz prowadzeniu spraw o zapłatę w tym o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, spraw z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, a także z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wolny czas lubi spędzać z rodziną, jej pasją są podróże oraz gry planszowe.

Radca prawny

Bartosz Kostecki

Właściciel Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Kostecki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, które ukończył w 2012 roku. W tym samym roku został wpisana na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Po ukończeniu aplikacji został wpisany na listę radców prawnych w OIRP w Olsztynie pod numerem OL-1709.

Radca Prawny Bartosz Kostecki posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej – współpracował z największymi olsztyńskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów, zdobywając doświadczenie, w szczególności w zakresie obsługi klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, administracji samorządowej, prowadzenia postępowań sądowych, egzekucji należności i obrotu wierzytelnościami.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawie bankowym, w szczególności w doradztwie oraz prowadzeniu spraw o zapłatę, obrotu wierzytelnościami, a także egzekucji wierzytelności.

Jego zainteresowania to motoryzacja i dobry film.

Kontakt z kancelarią

Świadczymy usługi na rzecz Klientów z całego województwa warmińsko-mazurskiego, a także z terenu całej Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedziba główna Kancelarii mieści się na terenie miasta Olsztyn. Posiadamy także biuro – oddział Kancelarii w Olecku.

Kancelaria BOK | Kancelaria Radców Prawnych Olga Kostecka i Bartosz Kostecki Olsztyn i Oleck
Radca prawny

Olga Kostecka


Kancelaria Radców Prawnych
Olga Kostecka

ul. Mrongowiusza 4/3
10 – 537 Olsztyn

NIP: 7393635851

Kancelaria BOK | Kancelaria Radców Prawnych Olga Kostecka i Bartosz Kostecki Olsztyn i Oleck
Radca prawny

Bartosz Kostecki


Kancelaria Radców Prawnych
Bartosz Kostecki

ul. Mrongowiusza 4/3
10 – 537 Olsztyn

NIP: 8471595793

Siedziba Kancelarii:

Ul. Mrongowiusza 4 lok. 3
10 – 537 Olsztyn
e-mail: biuro@kancelaria-bok.pl

Oddział w Olecku:

Ul. Zielona 37 lok. 1
19 – 400 Olecko
e-mail: biuro@kancelaria-bok.pl

Formularz kontaktowy

Prawo cywilne

 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • sprawy o zapłatę;
 • redagowanie, analiza i negocjowanie umów;
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej;
 • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, sprawy o eksmisję, rozgraniczenia nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe;
 • postępowanie egzekucyjne: reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym, dochodzenie wierzytelności, sporządzanie wniosków egzekucyjnych, reprezentacja w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników;
 • sprawy o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska).

Prawo rodzinne

 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego;
 • sprawy ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa);
 • sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej;
 • sprawy związane z regulowaniem kontaktów z dziećmi;
 • sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli;
 • sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy z zakresu przysposobienia.

Prawo administracyjne

 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa administracyjnego;
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo pracy

 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy;
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
 • sprawy o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • reprezentacja pracodawcy przed sądami, organami administracji publicznej i Państwową Inspekcją Pracy;
 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy;
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z  uwzględnieniem zwolnień grupowych;
 • projektowanie umów o pracę;
 • sporządzanie regulaminów i statutów oraz projektów innych dokumentów.

Prawo handlowe i gospodarcze

 • konsultacje i porady prawne z zakresu prawa gospodarczego;
 • projektowanie umów;
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego rejestracja spółek, ich łączenie i przekształcenia;
 • postępowanie upadłościowe;
 • upadłość konsumencka.

Menu

Kancelaria BOK | Kancelaria Radców Prawnych Olga Kostecka i Bartosz Kostecki Olsztyn i Oleck

Olga Kostecka

Kancelaria BOK | Kancelaria Radców Prawnych Olga Kostecka i Bartosz Kostecki Olsztyn i Oleck

Bartosz Kostecki

Na stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.